Kontakty

E-shop prevádzkuje:

Gaard, s. r. o.
Timravy 1451/15
974 01 Banská Bystrica

IČO: 47217448
DIČ: 2023797941
IČ DPH: SK2023797941

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC (SWIFT): GIBASKBX
č. účtu: 5053706800/0900
IBAN: SK05 0900 0000 0050 5370 6800

Adresa predajne a miesta osobného odberu:

Záhradníctvo pod Urpínom
Timravy 1451/15
974 01 Banská Bystrica

tel: 0911 299 717

www.zahradnictvopodurpinom.sk